•  

  KARADA, HAVADA VE AKARSUDA YAPILACAK TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

  KARADA, HAVADA VE AKARSUDA YAPILACAK TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET

  BAŞVURU BELGELERİ

   

  İŞLET ADI

   

   

   

  BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

  1

  Başvuru Dilekçesi

   

  2

  İşletme Bilgi Formu

   

  3

  A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesinin Onaylı Örneği

   

  4

  Turizm Amaçlı Sportif Faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri,

   

  5

  İşletme Çalışanlarına Ait Bilgi Formu ve Çalışan Personele ait kimlik fotokopileri

  (asılları İdarece Görülecektir.)

   

  6

  Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgeleri, (Her Yıl Türk Hava Kurumunca verilen belgeler)

   

  7

  Hava Aracı Kiralama Sözleşmesi

   

  8

  İşletmeyi temsile yetkili kişiye ait İmza Sirküleri veya imza beyannamesi

   

  9

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Uygun Görülen Uçuş Koordinatları (Hava Sporları için)

   

  10

  Sportif Faaliyetin yapılacağı Valilikçe ilan edilmiş olan parkur alanına ait basit kroki (parkur alanı olarak ilan edilmemiş alanlarda faaliyet gösterilmeyecektir.)

   

  11

  Son Aya ait SGK İşyeri bildirgesi ve personel yeni işe başlamışsa SGK işe giriş bildirgesi

   

  12

  Malzeme ve araç listesi ( İşletme tarafından kaşelenip, imzalanmış olacak)

   

  13

  Vergi Levhası

   

  14

  Araç Kiralama Sözleşmesi

   

  15

  Maliye ve SGK borcu yoktur yazıları

   

  16

  Uçuş yapılacak alan sözleşmesi

   

   

  AÇIKLAMALAR

  1.İstenen belgeler eksiksiz olarak Müdürlüğe bizzat teslim edilecek ve eksik evrak olan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  2.Evrakların asılları veya İdarece “aslı görülmüştür” kaşesi basılıp imzalanmış örnekleri kabul edilecektir.

  1. Başvuru belgeleri işletmeyi temsile yetkili kişi veya yetkilendirdiği kişi tarafından teslim edilecek ve “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Belgesi” yetkili kişiye teslim edilecektir.

   

   

  DENİZLİ VALİLİĞİNE

  (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

   

   

           23.02.2011 tarih ve 27855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği” çerçevesinde, İlimiz, Pamukkale İlçesi, Çökelez Dağı ve eteklerinden Pamukkale Örenyeri sınırlarına kadar (Pamukkale Örenyeri hariç) olan alanda Turizm Amaçlı Sportif Faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı turistlere yönelik yamaç paraşütü yapmak istiyoruz.

   

           Konu ile ilgili belgeler ekte sunulmuştur.

   

           Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

   

   

                                                                                                Firma Unvanı

                                                                             Yetkilinin Adı – Soyadı

                                                                                          İmza

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

   

   

   

  EKLER      :

  1-………………………

  2-………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  İŞLETME BİLGİ FORMU

   

   

  TESİSİN

  Sportif Faaliyet Yapacak İşletmenin Adı, Ticaret Unvanı

   

  Şahıs Firması ise Adı Soyadı Vatandaşlık No      

   

  Kayıtlı olduğu Oda (Ticaret, Esnaf vb.)

   

  Oda Kayıt Tarih ve Nosu

   

  Açık Tebligat ve Yazışma Adresi                                               

   

   

                                                         

  Yetkili Kişinin Adı Soyadı

   

  Telefon (cep ve sabit)—Faks                                          

   

  Internet Adresi (varsa)

                                       

  E-posta Adresi   (varsa)                          

   

  Vergi Dairesi Adı ve Numarası                           

   

  SGK İşyeri Sicil Numarası

   

       

      Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim./ederiz.

                                                                                      

                                                   Yetkili adı-soyadı

   

                                                     Tarih

   

                                                     İmza

   

                                                     Firma Kaşesi

   

                                                                                                                                                                  

   

   

  AÇIKLAMALAR:

  1-Belgeler işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

  2-Formların  asılları Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

   

   

   

   

   

   

   

   

  İŞLETME ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİ FORMU

   

  MİCROLİGHT PLOTUN 

  Adı Soyadı

   

  T.C. Kimlik No:

   

  Adresi

  Telefon

   

  SGK Sicil Numarası

   

  Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

   

   CANKURTARAN BELGELİ ŞAHSIN

  Adı Soyadı

   

  T.C. Kimlik No

   

  Adresi

  Telefon

   

  SGK Sicil Numarası

   

  Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

   

                                                         PERSONELİN

  Adı Soyadı

   

  T.C. Kimlik No

   

  Adresi

  Telefon

   

  SGK Sicil Numarası

   

  Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

   

   PERSONELİN

  Adı Soyadı

   

  T.C. Kimlik No

   

  Adresi

  Telefon

   

  SGK Sicil Numarası

   

  Vergi Dairesi Adı Ve Numarası

   

       

  Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim./ederiz.

                                                                                      

                                                   Yetkili adı-soyadı

                                                     Tarih

                                                     İmza

                                                     Firma Kaşesi

                                                                                                                                                                  

   

  AÇIKLAMALAR:

  1-Belgeler işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

  2-Formların asılları Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 •  

  Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

  Fax: 0258 264 76 21 // 0258 265 07 87
  15 Mayıs Mahallesi, 554/1. Sk. No:5, 20150 Denizli/Pamukkale/Denizli

  Telefon: 0258 265 54 48 // 0258 264 39 71

  E-Mail: iktm20@ktb.gov.tr

  http://goo.gl/N2bCPR

  ARABULUCUK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ


  15 Mayıs Mahallesi, 554/1. Sk. No:5, 20150 Denizli/Pamukkale/Denizli

  Fax: 0258 264 76 21 // 0258 265 07 87

  Telefon: 0258 265 54 48 // 0258 264 39 71 

  E-Mail: iktm20@ktb.gov.tr

  Dahili: 134

  Turizm Danışma Bürosu 
      Tel:+90 258 272 20 77     

  Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde Bulunan Tüm Yazılı ve Görsel İçerikler 
   Kaynak Belirtmek Sartıyla Tanıtım Amaclı olarak Kullanılabilir.